Kdv Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında
7 Temmuz 2023 Cuma
Değerli Meslektaşlarımız;

07/07/2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Verrgisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararında;

  • Madde1 - 24/12/2001 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının;
  • (a) bendinde yer alan ''%18'' ibaresinin ''%20'' şekline,
  • (c) bendinde yer alan ''%8'' ibarsinin ''10'' şeklinde değiştirilmiştir.    Bu Karar, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü (yayım tarihini izleyen üçüncü gün) yürürlüğe girecektir.
Yazar kasa pos cihazları KDV oranı güncelleme işlemi için aşağıdaki videolardan destek alabilirsiniz.