Sıkça Sorulan Sorular
Evet. Yasa gereği kurulan “Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin” (T.O.G.B) vermiş olduğu kurucu yönetim kurulu başkanlığı yetkisiyle Kocaeli ilimizde Sayın Durmuş Bekdemir başkanlığında “VII.Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler Odası” (K.O.G.O) çalışmalarına 29.08.2019 tarihinde başlamıştır.
Yapılan toplantılarda Kurucu Yönetim Kurulları aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Yönetim Kurulu
Başkan: Durmuş BEKDEMİR
Başkan Yardımcısı: Erhan YILDIZ
Genel Sekreter: Erdem GÜNGÖR
Sayman: Müjdat BAKA
Yönetim Kurulu Üyesi: Semih ŞAMLI
Yönetim Kurulu Üyesi: Mikail YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi: İlknur DEMİR
17 Mart 2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kurucu Birlik Genel Kurul Toplantısı sonrası seçilen Kurucu Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Tebliği gereği ilinde 100 ve üzeri faaliyette bulunan Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişinin bulunduğu illerin 15 gün içerisinde müracaat etmesi gerektiğini içeren duyuruya istinaden İstanbul ilinde çalışmaları başından beri takip eden ve Birlik yönetim kurulu üyesi Sayın Durmuş BEKDEMİR tarafından mevcut yöneticilerimizin isimlerinin yazılı olduğu liste ile müracaat edildi. Bu liste olduğu gibi Kurucu Üye olarak görev verildi.
Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Sakarya, Zonguldak ilindeki meslektaşlarımız “VII.Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler Odası'na” kayıt olacaklardır.
Hayır. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin belirlediği iller yine birliğin belirlediği odalara kayıt yaptırmak zorundalar.
Yasa gereği kurucu odaların resmî gazetede yayımlandığı 29.08.2019 tarih itibarı ile 90 gün ( 3 ay ) , yani 29.11.2019 Cuma, saat 17:00 son kayıt günüdür.
Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip Mesul Müdürlerin ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır. Son gün 29.11.2019 tarihine kadar kayıt olmayan mesul müdürlerin “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” ve ikinci Optisyen / Gözlükçü için var olan “ Personel Çalışma Belgesi” , il sağlık müdürlükleri tarafından iptal olup, SGK sözleşmeleri fesih edilir ve hiçbir şekilde mesleklerini icra edemez duruma gelirler.
Evet. Kanun gereği limited ve anonim şirketler hem ticaret sanayi odasına hem Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt yaptırmak zorundalar.
Evet. Şahıs firmaları şayet mesul müdür ve firma sahibi aynı kişi ise yalnız Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt yaptırabilir. Firma sahibi mesul müdür ile çalışıyorsa, hem Optisyen-Gözlükçüler Odasına hem muhtelif esnaflar odasına kayıt olmak zorundalar.
Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü ünvanına sahip mesul müdürler ve aynı ünvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul müdür ile çalışan müessese sahipleri üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur.
Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.
Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun çalışan her şubedeki mesul müdür odaya üye olmak zorundadır.
Odaya Kayıt Ücretleri: Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat
Yasa ve yönetmelik gereği bu yıl ile sınırlı olmak üzere yıllık aidatın yarısı () ve odaya giriş ücreti ödenecektir.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.
2019 Yılı için aidat hesaplaması aşağıdadır.

Memur Maaş Aylık Katsayısı : 0,138459
Memuriyet Taban Aylık Katsayısı : 2,167248
Yan Ödeme Katsayısı : 0,04391
Katsayılar Toplamı : 2,349617
Yıllık Aidat=Katsayılar Toplamı X 500 = 2,349617 X 500 = 1174,80₺

Buna göre kayıt sırasında alınacak ücretler:
Oda Giriş Ücreti = 1174,80 ₺
2019 yılına özel yarım aidat = 587,40₺
Toplam = 1762,20₺
Kayıt ücreti ile aidat ücreti kayıt sırasında alınır. Ödeme nakit, kredi kartı veya havale şeklinde olabilir.
Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır. (Banka kolaylık sağladığı takdirde taksitlendirme kişinin kredi kartına yapılabilir. Banka hesabındaki notlara bakınız)
Bir sonraki yılın aidat ücreti ocak ayında yayınlanacak maaş katsayılarının toplamının 500 katı olacak. Bundan sonraki yıllarda aidatlar şubat ayı içinde alınacak.
Üye kayıt işlemleri için belirlenen son günden sonra (29.11.2019) üyelere bir ay içinde tebligatla Oda Genel Kurul çağrısı yapılacaktır.
Genel Kurula katılmamanın cezası 6643 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1 (bir) aidat bedelidir.
Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.
Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Onun dışında kesintisiz günde 8 saat hizmet verecektir.
Odamız kamu kurumu niteliğinde oda olduğundan protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir. Odamız üyelerine olduğu kadar devlet kurumlarına da bağlı çalışacak ve hizmet edecek.