Pasif Üyelik İşlemi Hakkında
20 Aralık 2021 Pazartesi

Değerli Üye Meslektaşlarımız,

Meslekî faaliyetlerini herhangi bir sebepten dolayı bırakmış, aktif olarak çalışmayan üyelerimiz yeniden çalışacakları yıla kadar aidat borcu tahakkuk etmemesi için en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar aşağıda yer alan dilekçe ile Oda’mıza başvurup pasif üyeliğe geçebilirler.

Ödenmemiş aidat borcu olan üyelerimiz pasif üyelik işlemi yapmış olsalar bile mevcut dönem (2021) ve varsa geçmiş dönem aidatlarından sorumlu olacaklardır.

01.01.2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen üyelik (pasif/istifa) işlemleri için yeni yıl aidatı tahakkuk ettirilecektir.

Dilekçe ekine İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilen evrak kayıt örnekli Mesul Müdür Ayrılış Dilekçesi eklenmelidir. Dilekçe eki eksik olan talepler işleme alınmayacaktır.


Oda üyeliğini 31/12/2021 tarihine kadar pasif durumuna almak isteyen meslektaşlarımız aşağıdaki dilekçeyi doldurup tarafımıza iletebilirler.