Bilgilendirme
13 Ocak 2020 Pazartesi
11-12 Ocak 2020 tarihindeki toplantı hakkında bilgilendirme
SGK Başkan yardımcısı toplantıya katılarak protokol çalışmalarının devam ettiği ancak bu çalışmanın basit bir şey olmadığından zaman aldığını Birlik yönetiminin bir sürü kanaldan yüklenerek çalışmanın hızlandırılması için gerekli çabayı sarf ettiğini söylemiştir.

Bu süreçten dolayı sözleşme süresinin uzatılacağını şifahen söylemiştir.
  • Meslektaşlarımız 29.11.2019 tarihine kadar 1762.4₺ ödediği (oda giriş aidatı ve 6aylık aidat)
  • SGK tarafından sözleşme bedeli olarak 588.6₺ istendiği
  • Şubat ayı sonuna kadar 2020 aidatlarının yönetmelikteki maddeye göre yatırılması gerektiği
durumları Göz önünde bulundurularak meslektaşlarımızın mağdur olmaması için Toplantı sonunda odaların oy çokluğu ile aldığı karara göre kanuni olarak bir engelleme olmadığı taktirde 2019 da 6 aylık olarak alınan yıllık üyelik bedelinin iadesini yapıp (29.11.2019 a kadar üye olanlara) SGK sözleşme bedelinin oda tarafından karşılanması sağlanacaktır.

Meslektaşlarımız SGK sözleşme bedelini yatırarak sözleşmelerini yapabilirler.

Aynı zamanda meslektaşlarımızın mağdur olmaması için şubat ayında yatırılması gereken 2020 aidatlarının seçimli genel kuruldan sonra (Mayıs, Haziran aylarında) toplanma kararı alınmıştır.