Fiyat Etiketi Bilgilendirmesi
28 Şubat 2022 Pazartesi
Değerli Meslektaşlarımız;
Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak adına
aşağıda belirtilen fiyat etiket yönetmeliğini  uygulamanızı önemle rica ederiz.


FİYAT ETİKET YÖNETMELİĞİ

28.06.2014 tarihinde yayınlanan 29044 sayılı fiyat etiket yönetmeliği ile ilgili olarak optisyenlik müesseselerinin uyması gereken kurallar:

- Optisyenlik müessesi tarafından satışa sunulan her türlü malın üzerinde kolayca okunabilecek, görünebilecek şekilde yazılı, elektronik veya dijital fiyat etiketi olma zorunluluğu vardır.
-Etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin malın bulunduğu yerde, kolayca görünebilecek yerde, okunaklı şekilde asılması zorunludur.

Etikette bulunması gerekenler
a-Üretim yeri
b-Malın ayırıcı özelliği
c-Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı
d-Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih

Açıklama

1-Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret. Yeterli olup İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.
2-Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.


Bilginize sunar , iyi çalışmalar dileriz.

Örnek etiket için tıklayınız.