2019 yılı aidat ne kadar olacak?
2019 Yılı için aidat hesaplaması aşağıdadır.

Memur Maaş Aylık Katsayısı : 0,138459
Memuriyet Taban Aylık Katsayısı : 2,167248
Yan Ödeme Katsayısı : 0,04391
Katsayılar Toplamı : 2,349617
Yıllık Aidat=Katsayılar Toplamı X 500 = 2,349617 X 500 = 1174,80₺