Bir işyerinde çalışma ruhsatıyla çalışan ikinci mesul müdürler de üye olmak zorunda mı?
Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.