Oda Genel Kurulu ne zaman?
Üye kayıt işlemleri için belirlenen son günden sonra (29.11.2019) üyelere bir ay içinde tebligatla Oda Genel Kurul çağrısı yapılacaktır.